Френската езикова гимназия винаги е била сред първенците на знанието и на артистизма на духа. В Деня на светите братя да почетем красотата и силата на българския дух и култура, да покажем отново уважение към нашите учителионези, които ни водят по нелекия път на познанието!

Скъпи ученици, съхранявайте традициите, бъдете любопитни, търсете истината, стремете се към своите откривателства!

 


Depuis que je suis arrivée ici, mes élèves m’ont souvent parlé de la place de l’alphabet cyrillique dans la culture bulgare.

Outre son lien intime à l’histoire bulgare, cet alphabet est maintenant également lié à notre histoire, l’histoire européenne. En effet, la Bulgarie a non seulement été le 1er pays à adopter l’alphabet cyrillique, mais grâce à elle, cet alphabet est devenu l’un des trois alphabets de l’Union européenne.

N’ayant aucune fête comparable en France, où l’alphabet et la littérature sont mis à l’honneur, je suis ravie de pouvoir assister aux festivités prévues à l’occasion de cette journée où seront célébrées les lettres, la culture et l’éducation.

Marie Porfyris, lectrice française au Lycée Lamartine

Откакто съм в България, моите ученици често ми разказват за мястото на кирилицата в българската култура.

Освен близката ѝ връзка с българската история, тази азбука е свързана днес и с нашата история, европейската история. Всъщност, България не само е първата страна, която e приела кирилицата, но благодарение на нея тя стана една от трите азбуки в Европейския съюз.

И тъй като във Франция нямаме подобен празник, на който да почетем азбуката и литературата, наистина съм щастлива, че ще мога да присъствам на тържествата по повод този ден, в който ще се честват буквите, културата и образованието.

Мари Порфирис, учител от Франция във ФЕГ„Ламартин“

2 коментара
  1. ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

  2. Et nous aussi!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.