Ние, възпитаниците на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, и педагогическият екип на гимназията заедно с франкофоните по света отбелязваме този празник и изразяваме нашето желание да живеем заедно в свят, изпълнен с различия и многообразие, споделяйки ценностите на Франкофонията.

Pourquoi fêter la Francophonie?

Защо отбелязваме празника на Франкофонията?

·         Pour se sentir citoyen du monde

·         Pour connaître le sentiment de solidarité

·         Pour dire notre amour de la langue française

·         Pour soutenir le plurilinguisme

·         Pour apprendre à dialoguer

·         Pour défendre la paix et la démocratie

·         Pour comprendre la complexité du monde

·         Pour comprendre mieux nos racines

·         Pour s’opposer au fanatisme et à l’exclusion

·         Pour crier notre optimisme pour le monde à venir

·         Pour dire que nous sommes prêts à collaborer à la construction d’unе société plurielle

 

 

·         За да се почувстваме граждани на света

·         За да усетим чувството на солидарност

·         За да изразим нашата любов към френския език

·         За да подкрепим многоезичието

·         За да се научим да общуваме

·         За да защитим мира и демокрацията

·         За да разберем сложността на света

·         За да осъзнаем по-добре корените си

·         За да се противопоставим на фанатизма и отрицанието

·         За да заявим уверено нашия оптимизъм за бъдещето

·         За да заявим, че сме готови да работим заедно за изграждането на плуралистично общество

 

Мнения на ученици от 11 д и 11 ж клас в 9. ФЕГ

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.