Гражданската активност на учениците от 9.ФЕГ, училище – посланик на ЕП, по повод Деня на Европа се прояви в редица събития.
На 27 април 2022г. 31 ученици от десети, единадесети и дванадесети клас участваха в дискусия и уъркшоп в събитието „Да измечтаем Европа“ по проект „Двадесет и пет процента“ на Европейски младежки форум, изпълняван от Национален Младежки Форум. Участниците дебатираха по въпросите на европейското гражданство с познание, критично осмисляне и загриженост и дадоха писмено идеите си за бъдещето на Европа.

На 9 май по покана на г-жа Мария Габриел – комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Александра Христова от ІХе клас и Розелина Найденова, заместник-директор учебна дейност, взеха участие в гражданския диалог „Младите хора за бъдещето на Европа“, организиран от комисаря по случай Деня на Европа в рамките на Европейската година на младежта 2022 г. В залата и в он-лайн платформи бяха обсъдени  възможностите за младите хора в сферата на иновациите, науката, културата. Г-жа Габриел и Координатора на ЕС по въпросите на младежта Биляна Сиракова споделиха информация за ключовите европейски инициативи и програми в тези области. Александра Христова имаше възможността да постави интересни въпроси за младежкото участие в космическите изследвания в личен контакт с комисаря. Тема, която бихме могли да дискутираме в гимназията при следваща среща с г-жа Габриел, която предстои да организираме.
Младежкото участие в бъдещето на Европа е тема на часа на класа, посветен на Деня на Европа през настоящата седмица.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.