Димитър Димитров от XII Г клас на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ е сред победителите на Certamen Ciceronianum Arpinas – един от най-старите и най-престижни конкурси по латински език в Европа. България участва в Certamen Ciceronianum Arpinas (познат у нас и като Цицероновия конкурс) от 1987 г., но за първи път сега от страната ни участват две училища.
Димитър е сред десетте най-добри от 249 участници от 14 европейски страни. На 12 май той се качи на подиума в родното място на Цицерон – Арпино, Италия, за да получи наградата си за девето място (в този конкурс медали не се дават, а само награди от първо до десето място, както и пет почетни). Два дни преди това Димитър премина петчасов изпит, превеждайки и коментирайки (в рамките на десет страници) откъс от речта на Цицерон Pro Archia poeta.
На този линк можете да видите класирането на официалната страница на конкурса: https://www.certamenciceronianum.it/it/tutteleedizioni/184-43%C2%AAedizione-2024/629-ivincitoridelcertamenciceornianumarpinas-2024.html%20.
Димитър изучава латински език още от осми клас заедно със свои съученици под ръководството на учителя си Димитър Драгнев и е преминал целия предвиден път в изучаването на езика през последните пет години и с положените усилия, с решителност и с голяма радост достигна до това най-високо място в деня преди завършването си. Участвал е в Лятната школа по класически езици четири пъти, в онлайн курсове в Accademia Vivarium Novum, беше и ученик на място в нея.
Гимназията благодари на всички учители, които са участвали в образованието на Димитър, за да достигне той необходимите познания и езикова, литературна, историческа и културологична компетентност, чийто израз е високият резултат на конкурса. Специализираната подготовка под ръководството на Димитър Драгнев започна още от месец септември на настоящата учебна година и бе последователна и целенасочена, в нея учител и ученик не пощадиха сили. За учителя Димитър Драгнев, който като ученик също е участвал в конкурса в Арпино, качването на подиума беше също много специално събитие.
 
Една седмица преди това Димитър участва и в друг международен конкурс по латински език – Certamen Horatianum в родното място на поета Хораций – Веноза, където превежда от латински на английски език и коментира ода от прочутия римски поет. В този конкурс той беше единствен български участник.
Участията се осъществиха с финансовата подкрепа на УН към 9. ФЕГ, на което училището изразява благодарност!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.