В рамките на програмата за подпомагане на билингвалното обучение (на френски и на български език), координирано от г-н Лоран Атал, заместник-директор на Центъра за образователно сътрудничество и културна дейност на Френския институт в България на 14.02 и на 7.03.2013 г. бяха организирани посещения на часове и семинарни занятия между български и френски колеги. Учителите по история (Силвия Калпакова), биология (Антоанета Николова и Донка Николова), география (Диана Фиданова и Андреяна Грозева), физика (Надежда Антонова) и химия (Гергана Кръстева и Малинка Шопова) приеха в своите часове г-н Ерик Тисран, биолог и заместник-директор на Института за квалификация на учители към университета в Страсбург, и неговия колега г-н Никола Шрек, историк, отговарящ за мастерските програми в същия университет, г-жа Ерминя Бетега и Даниел Лакроа от Института за квалификация на учителите към Гренобълския университет, г-жа Доминик Еленже от Института за квалификация на учителите в гр. Поатие.

Френските специалисти оцениха високо начина на представяне на научното съдържание, динамиката на дейностите в часа и активното ангажиране на учениците в учебния процес и поздравиха учителите за техния професионализъм.

По време на семинарните занятия с учителите бе разменена информация за учебните програми, за системите на средното образование и за организацията на квалификацията на учителите в България и във Франция. Бяха обсъдени съвременни методи за преподаване и учене на два езика с участието на експертите от РИО, София-град г-жа Мирослава Данчева, г-жа Антоанета Григорова, г-жа Петя Иванова и Росица Илиева, г-жа гл. ас. Бистра Стоименова от ДИУУ към СУ, г-жа Даниела Ламбрева, гл. учител в 23 СОУ, г-жа Маргарита Топлийска, учител по френски език в 9. ФЕГ, г-жа Емилия Богданова, директор на 9. ФЕГ, г-жа Гергана Кръстева и г-жа Бойка Паликарска, пом.-директори.

Г-жа Емилия Богданова, г-жа Мирослава Данчева, г-жа Бойка Паликарска, пом.-директор на 9. ФЕГ, г-н Ерик Тисран, г-н Никола Шрек, г-н Лоран Атал и ученици от 9. клас в часа по биология и здравно образование на френски език, 14.02.2013 г.

Б.Стоименова, Н.Шрек, М.Топлийска, Е.Тисран, Б.Паликарска и Д.Ламбрева в библиотеката на Френската гимназия, 14.02.2013 г.

Мирослава Данчева, Емилия Богданова, Доминик Еленже, Андреяна Грозева, Даниел Лакроа, Гергана Кръстева, Ерминя Бетега, Росица Илиева

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.