Наближава краят на учебната 2014/2015 година. Имаме основания да разменим мисли и за динамичната съвкупност от информационно-комуникационните характеристики и условия във ФЕГ. Свързващата съставка в тази съвкупност са нашите ученици – едновременно като обект и субект при изразяваната и приеманата информация и трансформирането ѝ в знание.

Във Френската гимназия сме изправени пред предизвикателството да съчетаваме традиционното с новото – да експериментираме, да бъдем иновативни и да отговаряме на потребностите на новото поколение обучаващи се. Няколкогодишните усилия на екипа на гимназията в тази насока спомогнаха за изграждането на вътрешна ИТ инфраструктура, като внедряването на нови поколения компютърни системи и таблети е само част от нея. Включват се и модернизация на интернет-мрежата, централизирани уеб-пространства за данни, изграждане на електронни уроци, прилагане на мултимедийни пособия, обслужващи учебните кабинети.

На 5-ти юни г-жа Маргарита Топлийска проведе с 11Б клас открит урок на тема: „Когато речниците се подмладяват“. Урокът бе пример за влиянието на интерактивното обучение по чужд език върху информационно-комуникативната компетентност на учениците. Ползването на ресурсите на образователната платформа на франкофонската TV5 Monde се постигна благодарение на приложението OneNoteClassRoom, част от внедрената в 9-та ФЕГ платформа MS Office 365. В този клас са предоставени индивидуални таблети за учениците от мрежата Teacher.bg, която е близък партньор на гимназията. Това спомогна темата на дискусията да бъде въведена с репортаж от седмичното информационно предаване „7 дни на планетата Земя” на TV5 Monde (за някои думи и изрази, които ще влязат в най-престижните френски тълковни речници през 2016 година, и за проследяването на реакцията на хората от различни поколения).

Правейки кратка ретроспекция на моменти от ежедневието в последно време, които са свързани с информационната гимназиална среда, ще отбележим работната среща с г-н Роберто Джераси и с г-н Еял Натан, съветници на Министъра на образованието и науката. В неформална атмосфера бе представена действащата система за електронно обучение в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. В разговора бяха засегнати нормативната база, цифровото учебно съдържание и ИКТ-компетенциите като елементи от Националната стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието за периода 2014-2020 г.

Много полезна част от гимназиалния живот през май и юни бяха срещите с представители на проекта „Бъдещето е код“, в който са включени нашите деветокласници. Проектът се осъществява в партньорство с Дигиталната национална коалиция и посланика на Europe Code Week за България, както и със съдействието на МОН. На 4-ти юни, в качеството си на лектор по програмата на проекта пред учениците се представи г-н Петър Иванов – изпълнителен директор на Майкрософт-България. Като възпитаник на езикова гимназия, г-н Иванов насърчи учениците да изучават чужди езици и по-специално френския, тъй като езиковата култура е основна необходимост за постигане на цели в съвременния свят. Беше отбелязано, че се наблюдава нарастване на безработицата сред младежта в България и същевременно – увеличаване на незаетите работни места в ИТ-сектора, като за Европа вакантните позиции са 700 хиляди. Основна тема на презентацията бяха „облачните услуги“ и техните все по-обширни възможности и масово приложение. Разбира се, беше спомената и платформата Office365, в която всички потребители с домейн feg.bg имат самостоятелни пространства и се използват разнообразни способи за лични занимания и учебна работа.

Срещата предизвика оправдан интерес сред присъстващите ученици. Те бяха впечатлени, че представител на една от най-реномираните световни корпорации е сред тях и непринудено разказа за тенденциите в ИТ. Диалогът от породените въпроси и изразените отговори сигурно ще остави траен спомен и по-голям интерес към глъбините на създаването на технологиите.

По проекта „Бъдещето е код“ се състояха и други срещи – с г-н Божидар Божинов – софтуерен инженер, работещ за Tom Tom, и г-н Александър Георгиев – мениджър продажби в IТ-Instructor Ltd. Те споделиха как са избрали своите поприща и разкриха възможности за професионална реализация в различните насоки на ИКТ и на новата икономическа среда.

Стремежът е във ФЕГ да се достигне висока степен на дигитални умения на учениците. Включват се нови възможности за полезни взаимодействия с други училища в страната и чужбина и за партниране с ИТ-бизнеса и с неправителствени организации с насока да се прилагат съвременни методи в изпълняването на учебните програми и извън тях. С постоянното и ценно съдействие на Майкрософт учениците и учителският екип разполагат със съвременен софтуер и възможности за комплексното му приложение. Успешното партниране с VivaCom способства за пилотното предоставяне за ФЕГ на високоскоростен оптичен и симетричен интернет. Единството в учебно-възпитателните ни дела с Училищното настоятелство и специално в осъвременяването и издигането на равнището на учебната работа е особено полезно.

Без да се приемат безусловно възможностите, които новите технологии предлагат, можем да изразим предположение, че електронните системи в учебната работа във Френската гимназия ще продължават да се утвърждават. Натрупваната нова информационно-комуникационна култура ще влияе върху пътищата, по които ще се развива 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ занапред.

Тук можете да видите наш кратък филм за информационната среда във ФЕГ

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.