Училищното настоятелство на 9. ФЕГ за пореден тригодишен период осигури лиценза за Microsoft IT Imagine Academy, с което се предоставя възможността да продължите да усвоявате най-съвременните ИТ-умения. Ние, вашите родители, искаме да получавате най-доброто в образованието и сме решени да ви помагаме, за да бъдете успешни и мотивирани да се развивате и усъвършенствате.

Наред с неизменните грижи на Училищното настоятелство за подпомагането на учебната дейност се стремим да допринасяме и за дигиталното модернизиране на учебната база и за прилагането на новостите, които съвременният живот изисква. През последните години се обединихме около мнението, че училището трябва да е модерно, интересно и полезно за нашите деца. Съдействахме на училищния екип за изграждането на безжична интернет система от най-ново поколение и за оборудването на компютърна зала в гимназията. Поддържането на ИТ академията е нашият принос за прилагането на съвременни учебни методи в 9. ФЕГ.

Вие сте извоювали шанса да сте ученици на една от най-авторитетните гимназии в страната ни и участвате в учебния процес изследователски и творчески, като откривате нови знания и умения. Надяваме се, че израствайки, разбирате, че ученето е не просто възпроизвеждане на факти, а е най-фина интелектуална и духовна дейност. Благодарим на вашите учители, които ежедневно, без да се щадят, споделят с вас своите компетентности!

Тихомир Попов, председател на УН към 9. ФЕГ

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.