Националният кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2021/2022г. ще се проведе на 20 март 2022 г. (неделя) от 10:00 часа  за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Ученици, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 20 март 2022 г. в  08:45 ч.
Учениците със „зелен сертификат“ – от 09:15 ч. до 09:30 ч.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи: 4 (четири) астрономически часа.
Националният кръг на олимпиадата е анонимен!
1 коментар
  1. Bonne chance!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.