В края на една успешна учебна година ръководството и голяма част от преподавателите на Френската гимназия участваха в двудневен (02.-04.07.2017 г.) семинар с практически упражнения на тема: „Изграждане на ефективни екипи в училище. Екипни роли и ценности на екипа“. Обучението се проведе в село Старосел и бе съпътствано с посещение на намиращия се в региона тракийски храм с богата археологическа стойност.

В периода от 3-ти до 6-ти юли се осъществи и обучение в град Варна на тема: „Активен подход при преподаването на френски език“, на което присъстваха част от учителите по френски език, като двама от преподавателите в нашето училище бяха включени като обучители в семинарите по творческо писане и творчески подход към литературния текст.

И двете обучения са свързани с получаването на кредит за придобита образователна квалификация, с което учителската колегия в 9. ФЕГ за пореден път показва амбиция и висока мотивираност за своето професионално усъвършенстване.

Желаем на всички преподаватели и ученици от Френската гимназия едно вълнуващо и изпълнено с хубави преживявания лято, заслужена почивка, но и подготовка за една още по-успешна и наситена с ползотворни събития нова учебна година!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.