1. Какво ви даде участието в конкурса Le choix Goncourt de la Bulgarie?

§  Успях да се докосна до много различни гледни точки от моята и да се запозная отблизо със съвременната френска литература. Срещата с автора, победител от миналогодишното издание, също беше вълнуваща. (Карина Жечева – 11 г)
§  Възможност за размисъл върху значими проблеми, желание за бъдещ досег до съвременната френска литература. (Виктория Цветкова – 11 в)
§  Предостави ми една невероятна възможност да разширя познанията си в областта на френската литература, да се докосна до нови светове, да открия нови поводи за вдъхновение и творчески изяви. (Борислава Данаилова – 11 в)
§  Даде ми възможност да се потопя в съвременната френска литература, нещо, което за съжаление не правя често. Конкурсът ме мотивира да чета повече и да оценя качествено това, което чета. (Надежда Чаушева – 11 в)
§  Участието в конкурса беше едно непознато и обогатяващо преживяване, което ми позволи да се докосна по по-сериозен и задълбочен начин до съвременната френска литература. (Станислава Пашкулова – 11 г)
§  Участието в този конкурс ме научи да работя по-добре в екип с други хора, даде ми възможността да прочета хубава френска литература и ми позволи да участвам в истински дебат на френски език. (Йоанна Кирилова – 11 г)
2. Споделете впечатленията си от проведените дебати около четирите романа.
§  „Leurs enfants après eux“ е много близка като идеи и проблематика до младите хора, докато „Frère d’âme“ по-скоро поставя акцент върху тема, непозната за нас (сенегалските войници, сражавали се на страната на Франция през Първата световна война), но представена по много новаторски начин. За мен не беше изненада, че победител стана романът „Leurs enfants après eux“, имайки предвид, че форматът е насочен към литературните предпочитания именно на ученици и студенти. (Карина Жечева – 11 г)
§  Повечето участници в дебатите показаха задълбочен прочит и аргументирано защитиха избора си. Дискусията се проведе с плам, но в тон на толерантност. (Виктория Цветкова – 11 в)
§  След провеждането на дебатите около четирите книги аз останах впечатлена от задълбочените познания на участниците по отношение на избраните творби, както и от невероятното владеене на френския език на учениците от цяла България. Освен прецизност и дълбочина на изказа, участниците показаха и интелект в начина, по който умело защитаваха позициите си, без да накърнят мнението на останалите. (Борислава Данаилова – 11 в)
§  Счетох дебатите за интересни, защото засягаха темите „какво прави една книга интересна за младежи“ и „интересуват ли се младите от сюжети далеч от техния собствен живот“. Смятам, че представените аргументите бяха стойностни и показаха разнообразната гледна точка на участниците в журито. (Надежда Чаушева – 11в)
§  Лично за мен дебатите бяха най-динамичната и интересна част от конкурса не само защото успяхме да споделим впечатленията си с други ученици и студенти, но и защото имахме възможността да чуем различни гледни точки и прочити на четирите романа. (Станислава Пашкулова – 11 г)
§  Без съмнение за мен дебатите бяха най-предизвикателият момент от цялата ни работа, тъй като точно там трябваше да покажем знанията си по книгата. Участието ми в дебата ми позволи не само да срещна много други млади франкофони, но и да разговарям на живо с френски автор на книга. Усъвършенствах работата си в екип. (Йоанна Кирилова – 11 г)
3. Кой беше вашият избор за роман? Защо?
§  Определно моят фаворит беше романът на Давид Диоп „Frère d’âme“. Още когато трябваше да изберем откъс от една от четирите книги, по който да пишем, тя ме впечатли най-много. Убеди ме писхологизмът в романа, разкрит чрез повествованието от първо лице. Сюжетът на книгата  може би щеше да ми се стори прекалено далечен, дори невероятен, ако авторът не беше дал тази възможност да вникнем в мислите и да се въплътим в неговия главен герой. Книгата е пълна с „тежки“ сцени и читателят постоянно си задава въпроса дали представите на героя отговарят на реалността, дали не остава нещо скрито, което сами да намерим. (Карина Жечева – 11 г)
§  Смятам, че «Maîtres et esclaves», която анализирах, е един добър избор. Проблематиката е непреходна, идеите често са изразени метафорично, изисквайки от читателя  дълбочина на разсъждение. В книгата се преплитат перспективи – в исторически и политически план се разглежда обществото, в художествено отношение се засяга отделният човек. (Виктория Цветкова – 11 в)
§  Мен лично най-много ме впечатли книгата на David Diop -,,Frère d’âme“, която разкриваше зверствата на войната, жестокостта на хората, липсата на човечност и търсенето на човешката душа. Причината, поради която избрах тази книга, е, че това е тематика, за която рядко се замислям, която не е част от ежедневните ми размишления, но която представя един различен за мен свят. Това беше книгата, която ме провокира да се замисля за света, за това, което е отминало, и това, което предстои да се случи. Да си дам сметка за настоящето и да бъда благодарна за всичко, което ми е предоставила необятната палитра на живота. (Борислава Данаилова – 11 в)
§  Моят избор беше Leurs enfants après eux, книгата, която спечели. Намирам я за увлекателна и поучителна. Лесно се припознах в героите и ми беше много приятно да опозная комплексните им характери и да проследя животите им в продължение на осем години – преминаването им в света на възрастните и начините, по които се справяха с личностните си драми и семейни проблеми. (Надежда Чаушева – 11 в)
§  Всички от отбора единодушно се обединиха около книгата на Давид Диоп “Frère d’âme”, която проследява пътя на един сенегалски войник, борещ се на страната на французите по време на Първата световна война и изгубил най-близкия си приятел на бойното поле. Романът разглежда жестоката, нечовешка страна на войната и погубващата сила на отмъщението. Избрахме точно тази книга заради оригиналния й сюжет, както и заради стила на писане в първо лице, който ни позволи изцяло да се потопим в света на героя. (Станислава Пашкулова – 11 г)
§  Нашият отбор избрахме единодушно книгата “Frère d’âme ” на писателя David Diop, тъй като тя ни грабна още с първите си страници. Избрахме именно нея, защото разказва историята на един сенегалски войник по време на Първата световна война по един достъпен начин и ние успяхме да обогатим знанията си за този период от историята, но и да опознаем главния герой. Изключително добро четиво, препоръчвам на всеки да го прочете! (Йоанна Кирилова – 11 г)
4. Литературата и младите?
§  Мисля, че напоследък все повече и повече се създават възможности за младите хора да открият и преоткрият литературата. Събития като това, които имат за цел да покажат на младата публика, че съвременните автори имат какво да предложат, не са рядкост. Според мен у децата рано трябва да се създадат вкусът и желанието винаги да търсят и откриват повече, а после те сами ще започнат да искат да четат. Достатъчно е да им се покаже какво могат да дадат книгите. Без да навлизам в баналности, ще кажа само, че литературата ни дава онова, което не можем иначе да имаме. Чужди преживявания и отдавна отминали събития, които чрез думите на писателя се превръщат в наши. (Карина Жечева – 11 г)

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.