Ежегодно в 9-та Френска езикова гимназия, сред учителския екип, сътрудничи и преподавател от Франция. През настоящата година г-ца Анна Фалур допринасяше за проникновеното изучаване на френския език.

Срещите с нея в класните стаи и в различни изяви, позволи на учениците да разменят мнения и да развиват комуникативните си умения на френски език. Бяха организирани поредица от уъркшопове на френски език по проекта Coloured glasses.

Pour clore cette année d’enseignement au sein du Lycée Alphonse de Lamartine, l’association YFU a été invitée à réaliser des ateliers de sensibilisation à la discrimination. Pour cela Anne Beaumont, volontaire française auprès de cette associationa proposé aux élèves de 10ème divers exercices ayant pour objectif de se mettre à la place des personnes le plus souvent discriminées dans la société. Ces ateliers ont donné l’occasion aux élèves de s’exprimer en français sur ces sujets.

През Месеца на франкофонията г-ца Фалур подпомагаше изявите на нашия отбор в състезанието „Предизвикателство да четем“ (Défi lecture).

Пожелаваме щастие и по-нататъшни успехи на г-ца Анна Фалур, да допринася за взаиморазбирането и сътрудничеството и да се чувства винаги добре дошла сред нас. Виж още …

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.