Дванадесет учители по и на френски език от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ взеха участие в провелата се на 20 и 21 януари 2023 г. конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език на тема „Предизвикателствата на новите формати на ДЗИ и на изпитите за установяване на ниво на владеене на френски език спрямо Европейската езикова рамка“. Конференцията бе повод да се отбележи и тридесет годишнината от създаването на Асоциацията в България, чиито настоящ председател е г-жа Вяра Любенова, главен учител по френски език в 9 ФЕГ, а член на управителния съвет – г-жа Людмила Гълъбова, също главен учител по френски език в гимназията.
Участниците бяха тържествено посрещнати от директора на езикова гимназия „Бертолт Брехт“, г-жа Велка Недялкова, от кмета на община Пазарджик, г-н Тодор Попов и  от старши експерт по майчин и чужд език към РУО-Пазарджик, г-жа Снежанка Иванова. Конференцията бе открита с тържествено слово на председателя на АПФБ, в което акценти бяха поставени върху традициите на Пазарджик във франкофонията, езиковото и културното разнообразие и приноса на негови видни граждани за развитието на културния и езиковия обмен между България и франкофонските страни. Специален гост на церемонията по откриването бе Нейно Превъзходителство Закиа ел Мидауи – посланик на Кралство Мароко в България и председател на Групата на посланиците франкофони. Приветствени речи изнесоха и Клодия Калво, заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност и аташе по образователното сътрудничеството към Френския институт в България и г-н Емануел Самсон – директор на Регионалния франкофонски център за Централна и Източна Европа.

Програмата включваше три обучителни ателиета, разпределени в двата дни: Държавни зрелостни изпити по чужд език (френски) за учебната 2022-2023 година – структура, съдържание, формат с водещ доц. д-р Жана Кръстева, СУ „Свети Климент Охридски“‘; „Новите формати, новата скала за оценяване и допълнителният модул към изпита за установяване на ниво на владеене на френски език DELF” с водещ Магали Желева, директор на езиковите курсове към Френския институт в България и ателие за динамична и колективна рефлексия с водещ Елен Бюисон. За участниците бе предвидена и културна програма, включваща посещение на катедралната църква „Св. Богородица“ и на художествената галерия „Станислав Доспевски“.
В чест на 30-годишнината от създаването на Асоциацията бе организирана тържествена вечеря за участниците в конференцията, на която символично бе разрязана юбилейна торта от сегашния председател на АПФБ, г-жа Вяра Любенова, главен учител в 9 ФЕГ и нейния предшественик – доц. д-р Жана Кръстева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.
Актуалната тематика на обучителната програма и добрата работна атмосфера в ателиетата създадоха необходимите условия за споделяне на опит между учители от цялата страна и за ефективно надграждане на знания и умения във важни за преподавателите по френски език сфери на дейност. Конференцията бе много полезна за учителите от 9 ФЕГ, които традиционно участват в дейностите в подготовката на материалите и оценяването на ДЗИ по френски език, както и в провеждането на изпита ДЕЛФ, за който гимназията ни е изпитен център.
Текст: Браяна Ракова

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.