Френската отново ще работи по европейски проект!

Миналата година 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ кандидатства за участие в секторна програма „Коменски“ по Програмата „Учене през целия живот“ и, след одобрение от Националната комисия, ще се включим в училищно партньорство с проекта

„Европа в 6 действия“, който ще се осъществи през периода 2012 – 2014 год.

Координатори на проекта са:

1. Общообразователна и техническа гимназии „Виктор Юго“ и „Дени Дидро“ – Марсилия, Франция.

Училища партньори :

2. Гимназия „Лобрюге“ – Хамбург, Германия

3. Средно училище „Карло Игнацио Джулио“ – Торино, Италия

4. Средно училище „Кахейрас“, Испания

5. 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София, България

6. Торнбйерг Гимназиум – Одeнсe, Дания

Стартиращият проект „Европа в 6 действия“ има амбицията да осъществи действен обмен на театрален ученически опит на чужд език (френски, английски, италиански, испански), обединен около една обща тема „да бъдеш другият, да бъдеш чужденецът”.

Идеята да се съберат гимназисти от различни европейски училища, които се занимават с театър на чужд език, ще позволи да се създаде един мини фестивал на ученическия театър в две страни партньорки, а също и да се експериментира създаването на обща театрална пиеса от всички участници, чрез споделяне (ETwinning).

Представянето на творбите по време на мини-фестивала в Марсилия, европейска културна столица за 2013 г., и в Хамбург, през втората година на проекта 2014 г., ще даде на учениците заслужено признание, което ще ги мотивира повече в работата им в училище и ще ги научи да работят в един истински европейски екип.

Театърът подобрява самочувствието на младите хора и развива компетентностите им за диалог с другите и за по-добрата им социална интеграция.

Подробна информация за развитието на проекта „Европа в 6 действия“ ще публикуваме периодично съобразно с реализацията на етапите от неговата програма.

Екип на „Европа в 6 действия“,

Координатор за 9. ФЕГ, г-жа Светлана Герасимова,

старши учител по френски език

Почистване и озеленяване на двора на 9. ФЕГ, 05.05.2012 г.

С помощта на бивши ученици спечелихме проекта към Министерство на околната среда за създаване на тревната площ в двора на гимназията ни. Сега зелената полянка радва погледа ни и събира ученици през междучасията и свободното време за разговори и игри.

Нека поздравим организаторите и участниците за усилията и желанието продължат проекта и да направят близката околна среда на 9. ФЕГ все по-зелена, красива и гостоприемна! Сигурни сме, че загрижеността им ще бъде все по-често споделяна от все повече и повече учители, ученици и родители.

Французите казват: Qui m’aime me suit. Да ги последваме заради обичта към Френската, която е на всички ни puisque nous sommes ensemble !

Организатори: Донка Николова и Малинка Шопова, учители

Ученици:

1. Ралица Такева, 12 Ж

2. Анастасия Сакъзова, 12 Ж

3. Елена Николова, 12 Ж

4. Вероника Чолакова, 12 Ж

5. Елена Иванова, 12 Ж

6. Радостина Василева, 11 Ж

7. Евгения Теохарова, 11 Г

8. Камелия Кънева, 11 Ж

9. Елица Костова, 11 Ж

10. Александра Кючукова, 11 Ж

11. Иван Иванов, 12 Д

12. Стефан Семерджиев, 11 Ж

13. Георги Дюлгеров, 11 Ж

14. Христина Гълъбова, 11 Ж

15. Елена Николова, 11 Г

16. Калина Радойновска, 11 Ж

17. Ангелина Спирова, 11 Е

18. Димитър Димитров, 11 Е

19. Любослав Бурнев, 11 Е

20. Явор Саджаелиев, 11 Е

21. Борис Калайджиев, 11 Е

22. Златина Тодорова, 11 В

23. Тони Томов, 11 Б

24. Богомил Христов, 11 Ж

25. Филип Борисов, 10 Ж

26. Даниел Петров, 10 Ж

27. Богомил Петков, 11 Г

28. Айя Москова, 11 А

29. Виктор Топалов, 11 А

30. Диляна Микова, 11 Ж

31. София Грънчарова, 11 А

32. Преслав Пенчев, 11 А

33. Иван Градинарски, 11 А

34. Мартин Вандов, 12 Д

35. Васил Вандов, 12 Д