Среща на ученици от 12 клас в 9. ФЕГ с представители на БНП „Париба лични финанси“ по проекта „Практични финанси“

На 22 март 2019 г. в кабинет 44 на Френската гимназия се състоя среща между ученици от 12 клас с генералния мениджър на БНП „Париба лични финанси“, г-н Жозе Салойо, и главния счетоводител на банката, г-жа Карабашева. Срещата е част от проекта „Практични финанси“ по образователните програми на Джуниър Ачийвмънт, по който работим в 9. ФЕГ за втора година. Програмата предвижда участието на доброволци от водещи финансови институции, с чиято помощ сложната финансова материя да стане по-достъпна за учениците.

Срещата беше изключително ползотворна, защото нашите доброволци – г-жа Карабашева и г-н Жозе Салойо, направиха всичко необходимо, за да могат учениците да осмислят по-добре сложната банкова материя и да разберат, че служителите на толкова високи постове са обикновени хора, а постигнатите от тях резултати са плод на много труд, упоритост, дисциплина и непрекъснато усъвършенстване. Целта е да формираме у участниците в проекта финансова култура, която да ги направи по-успешни в личен план и в плана на бизнес отношенията им. Всичко, което правим по този проект в пилотната му и реалната фаза, е насочено в тази посока и ни мотивира да продължим да работим и през следващите години.

Изказваме специална благодарност на нашите доброволци от БНП „Париба лични финанси“- г-н Жозе Салойо и г-жа Карабашева. Вярваме, че предстоящата среща с друг представител на банката на 18 април на тема „ Застраховане“ също ще бъде много интересна и ползотворна. Заповядайте, ако вашите интереси са в областта на финансите и управлението на пари!

Усвояването на иновативни методи в преподаването е постоянен процес във ФЕГ

Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ е серозно мотивиран да продължи участието си в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 24.11.2018 година се състоя обучение на 19 педагогически специалисти по Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти“ чрез обучения, които завършват с присъждане на от един квалификационен кредит съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  тематично направление 1 – „Иновативни методи в преподаването“ на тема „Създаване и използване на дигитални учебни ресурси“. То бе организирано с помощта и любезното съдействие на РААБЕ България с лектор проф. Тони Чехларова.

Екипът е избрал и следващи теми за повишаване на квалификацията и ги очаква с интерес.

Проект „Професионална ориентация за учениците“

Интересна инициатива на ученичка от Френската гимназия

В края на учебната 2017-2018 г. по идея и с ръководството на ученичката от Френската гимназия Василена Стоянова от 10 е клас започнаха дейности по проект за професионална ориентация на учениците в 9.ФЕГ. Това е първата инициатива на ученичката от подобен тип, но тя намери сериозни поддръжници като от страна на ръководството на гимназията, така и сред самите ученици, които имат възможността при реализирането на проекта да се срещнат с представители на различни професионални групи и не само да добият представа за съответната професия, но и да получат непосредствени впечатления от нея в разговор с поканените събеседници. Това провокира молбата ни към Василена да представи в първо лице своята инициатива и да разкаже за осъществяването на проекта.

Започнах проекта „Професионална ориентация на учениците“ в края на първия срок на 10-ти клас, защото вярвам, че образованието и информираността на младите хора са от изключително значение за просперитета на една държава. Проучвания показват, че младите хора, които не се обучават в професионални гимназии,  често не знаят към кой професионален сектор да се насочат. Някои от тях не продължават образованието си във висше учебно заведение, а други емигрират, защото не виждат възможност за професионално развитие в България.

Още

Изложба на Клуба по фотография на Френската гимназия

От 16 до 30 април 2018 г. в Дома на киното бе експозирана найголямата фотографска изложба, която нашите талантливи ученици осъществиха през тази учебна година. Тя беше представителна изява на Клуба по фотография към проекта Твоят час в 9.ФЕГ, с ръководител Камелия Маркова. Учениците от клуба се подготвяха за изложбата в продължение на няколко месеца. Обединяваща, макар и не единствена тема в работата им, стана темата за общуването. Представените произведения показаха  различни творчески подходи към нея, а зрителите имаха възможност да открият автори с вече разпознаваем стил.

Откриването беше вълнуващо, съпроводено от музикалното изпълнение на Серафим и Димитърдвама от вече популярната не само във Френската гимназия  група Кортеж.

Участниците в изложбата се радваха на вниманието на многобройната  и благосклонна публика, изпълнила залата, сред която с удоволствие се разпознаваха и лицата на бивши наши ученици.

Поздравления за прекрасните фотографии!

Проект „Твоят час“ – 2017/18

Групи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“
Ръководители на групи

Приложна психология

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Психология на общуването. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Теодора Тодорова

Екскурзоводство 1

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Диана Фиданова

Театрален кръжок на испански език

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Боряна Коджабашева

Занимателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.

Маргарита Иванова

Интересна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.  – 2 групи

Петранка Димитрова

Състезателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Снежанка Димова

Френска литература

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Елиза Николова

Коментарно четене на текст и творческо писане

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Мариана Бакърджиева

Химия и ООС

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Химия и опазване на околната среда. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Гергана Кръстева

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 15.9.2017 г. до 15.7.2018 г.

Ваня Ботева

Латински език

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 9.10.2017 г. до 29.6.2018 г. – 2 групи

Димитър Драгнев

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 1.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Любомир Златков

Ученици от 9.ФЕГорганизираха доброволческа инициатива за приобщаване на деца мигранти

След спечелването на награда в конкурса на Столична община Младежки свят и доброволчество“ с проект „И те са като нас – доброволчество за толерантност към мигрантите“ ученици от 11 клас във Френската гимназия организираха туристическа обиколка на деца бежанци от Центъра за временно настаняване в кв. „Овча купел“. 

Разходката из София се състоя на 14 юни 2017г., като след обиколка с автобус и разглеждане на забележителности в центъра на столицата децата и учениците посетиха Етнографския и Природонаучния музей. Следобедните часове всички прекараха в опознаване, игри на топка, скачане на въже и рисуване с тебешири. Учениците от 9.ФЕГ разработиха и свое лого, което отпечатаха на тениски, подарък за всички участници в проекта.

С инициативата си Ванина Нинова, Кристиян Динев, Димана Борисова, Виктория Петрова, Елица Гъдева, Саша Миланова, Ева Серафимова, Даниел Георгиев и Герасим Палачоров от 11 в, Михаела Мадева и Марина Пешева от 11 е, Лора Маркова и Кристина Живомирова от 11 г и Патрис Механджиев от 12 ж успяха да създадат връзка със своите връстници мигранти и да им погнат да опознаят София. 

Репортаж за изявата на учениците от ФЕГ е излъчен в емисия на БНТ2.

Стартира проект за прилагане на Кан Академията в две столични училища по Програма Европа 2017 на Столична община

Сдружение „Образование без раници“ стартира изпълнението на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики …“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство със столичните 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Проектът беше оценен с най–много точки по първа приоритетна ос на Програма Европа и на официална церемония, проведена на 12 юни 2017 г. лично кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова връчи договора за изпълнението му на г-жа Розалина Лъскова, изпълнителен директор на сдружението, и директорите на училищата партньори – г-жа Елеонора Лилова и г-жа Емилия Богданова. Кметът пожела успех при изпълнението и подчерта приноса на проекта за това София да се превърне в дигитална столица на образованието в България.

Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове през първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

Още

15 погледа към София

Поредна артистична изява на възпитаници от 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ е фотографската изложба на ученици, участвали през тази учебната година в работата по проекта „Твоят час” с ръководител г-жа К. Маркова. Фотографиите са изложени във фоайето на УАСГ (бул. „Христо Смирненски“ №1) от 27 март до 7 април 2017 г., като при закриването на изложбата на 7 април те ще бъдат предложени за разпродажба. Целта е да се съберат средства, които да подпомогнат издаването на албум с фотографии и репродукции на графични и живописни творби на ученици от Френската гимназия.

Обединяващата тема на изложбата от 125 фотоса е град София –  градът като архитектурна, природна и социална среда от гледната точка на участниците (младежи между 16 и 19 години). Творбите разкриват техния поглед към обичайното и странното, забавното и тъжното, провокативното и ненатрапчивото, към лаконичните детайли, които са по-въздействащи от бъбривостта на цялото, към хората около тях. Средата е видяна такава, каквато я виждат или каквато биха искали да е. Изложбата е поредна провокация към въображението на публиката да открие привидно познатото градско обкръжение през призмата на необичайния ракурс или на развълнувания поглед на твореца фотограф.

Информация за публични прояви на ученици от 9.ФЕГ в рамките на проекта „Твоят час“

В рамките на проекта “Твоят час” на 1.03.2017г. се проведе среща на ученици от 9. ФЕГ с поета Николай Милчев, организирана от Мариана Бакърджиева. Ученици от 12, 11, 10 и 9 клас, които изявиха желание,    прочетоха свои  поетични творби. В създадената  литературна атмосфера се оформи предложението срещата да има продължение в литературно четене  на авторски текстове на ученици от гимназията, посветено на 24 май .

 Линк към събитието https://cloud.mail.ru/public/PXnu/JKc8XD63L

На 20.02.2016г. във Френската гимназия се проведе среща на ученици от 11 и 12 клас, които се интересуват от художествено творчество и се стремят към литературна изява, с младия  поет и режисьор на документални филм Мартин Динков, носител на редица престижни награди във Франция. Учениците имаха възможност да представят своите творчески опити и да обменят идеи за изкуството и за живота с  младия творец. Срещата беше организирана от Мариана Бакърджиева, учител по български език и литература в рамките на проекта „Твоят час”.

/Линк към събитието https://cloud.mail.ru/public/MkUo/hG2QZxSDx /

Ученици от групата „Програмиране“ по проекта Твоят час посетиха Microsoft.bg

В четвъртък на 24-ти ноември групата по Програмиране“ от 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и нашият ведър и духовит господин Иван Гьонов се събрахме, за да се срещнем с управителя на Майкрософт за България и Македония, г-н Петър Иванов. Още от влизането ни в сградата на Майкрософт и Райфайзен банк, бяхме приятно изненадани от атмосферата: по стените и в дворчето имаше непозната за нас флора, придаваща на мястото приветлив вид. След като портиерите ни посрещнаха с учудени погледи (най-вероятно не бяха виждали група ученици да влизат в тази сграда), се качихме на седмия етаж на зданието. Веднага бяхме настанени в една уютна зала за заседания и все повече любопитството ни нарастваше с изминаващите секунди. Когато г-н Иванов влезе в стаята, направо бяхме сразени. Този човек излъчваше толкова приятелско настроение, професионализъм и любов към работата си, че ние не можехме да удържим на непресторения му чар. Разказа ни за много от новите проекти на Майкрософт като например “HoloLens” и също така нямаше нищо против да отговаря на множеството ни въпроси. Всички се бяхме отпуснали и се чувствахме сякаш разговаряме с наш съученик, който просто има много повече опит от нас. След това ни разведе из превъзходните офиси на етажа. Всичко беше така новаторски обзаведено, че направо би било чудно подобна приятна атмосфера да не породи свръхкреативност. Разказа ни и как хората работят от домовете си и единственото изискване е работата да се свърши в даден срок. Това е човекът с иновативната мисъл, този, който гради доброто бъдеще. След срещата цялата група останахме с много топли чувства към това място и вече чакаме с нетърпение да се завърнем. А може пък и един ден да работим с тези приятни хора!

Александър Петров

Александър Цветков

Анна-Мария Клянева

Богдан Спасов

Борислав Киселков

Делян Стоичков

Деян Терзийски

Мартин Стоев

Нов учебник по френска литература

На 08.12.2015 год. на Панаира на книгата в НДК се състоя представяне на учебния комплект по френска литература за XI клас на издателство „Просвета“: ENVOLS. Автори на това вълнуващо пътуване в света на френскоезичната литература и култура са Илка Антонова – дългогодишен учител по френски език в 9.ФЕГ, Павлина Рибарова – бивш учител по френски език в 9.ФЕГ и настоящ университетски преподавател, Светлана Герасимова – главен учител по френски език в 9.ФЕГ , Франсоаз Дьомужен.

Музикален поздрав към своите учители отправиха ученици от гимназията.

Посещение на наши ученици във Франция

От 3-ти до 10-ти май 2015 г., ученици от десети клас на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ с ръководители Румяна Иванова и Катерина Заркова, учители по френски език, посетиха гимназия „Шарл Пеги“ в гр. Горж. Между 9-та ФЕГ и гимназии от Франция традиционно се организира ученически обмен. За нашите възпитаници това общуване допринася за формиране на светогледа, за осезаване на европейската принадлежност и за усилване на мотивацията в овладяването на френския език и култура. При поредното пътуване се създадоха нови контакти и приятелства. Учениците ни се присъединиха активно в учебни часове в гимназия „Шарл Пеги“ и заедно с френските си връстници подготвиха интересни пътувания и приятни забавления. Бяха посетени гр. Нант и крайбрежието на Атлантическия океан.

В хода на обиколката бе посетено и начално училище в гр. Клисон. Пред по-малките френски деца бе представена България и бяха изпълнени народни танци и песни.

Програмата на престоя във Франция, включваща незабравими срещи и преживявания и туристически разходки в района на градовете Нант и Клисон, допринесе за създаване на възхитителни непосредствени впечатления на групата от ученици от 9-та Френска гимназия.

Предстои реципрочно френските деца да гостуват на своите български приятелчета.