Проект „Паметта за евреите на Балканите“

На 15.04.2021г се състоя представянето на финалните продукти от проекта „Паметта за евреите на Балканите“, в който участваха ученици от 10 и 11 клас на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Проектът е насочен към младежи във франкофонски паралелки и е осъществен в партньорство с Международната организация на Франкофонията и с подкрепата на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, учениците реализираха своите продукти след няколкомесечни ателиета със специалисти от сайта „Балкански куриер“ (Le Courrier des Balkans).
На тържественото събитие, отбелязано в учителската стая на гимназията, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, директорът на 9 ФЕГ г-жа Емилия Богданова отправи своите поздравления към участниците. Слово произнесоха и г-н Еманюел Самсон (заместник-директор на Международната организация Франкофонията (OIF) за страните от Централна и Източна Европа (BRECO) и ръководител на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO) на OIF), г-жа Вяра Любенова, главен учител в 9 ФЕГ и председател на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България. Госпожа Любенова и г-н Ангел Вихрийски, учител по история и цивилизация, разказаха повече за проекта, споделиха своите впечатления от работата и поздравиха учениците. Гости на събитието бяха ръководството на гимназията, класните ръководители на учениците и техните преподаватели по френски език и история.
Награди за участниците бяха подсигурени Посолството на Швейцария в България, от Международната организация Франкофонията (OIF) и от сдружение „Българска история“.
Текст: Никол Илиева

 

 

 

Проектът „Паметта на евреите на Балканите“ е част от европейска плуридисциплинарна и трансгранична програма, която свързва работата по запазването на регионалната историческа памет и обучението по журналистика. Той бе насочен към младежи от франкофонските езикови паралелки в три страни на Балканите – България, Северна Македония и Сърбия.
В партньорство с Международната организация на Франкофонията и с подкрепата на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, специалисти от сайта „Балкански куриер“ (Le Courrier des Balkans) проведоха серия от дистанционни обучителни ателиета на френски език, в които взеха участие осем ученици от 10ти и 11ти клас на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Тези обучения бяха насочени към усвояването на базисни умения по писане на журналистически текст, видеорепортаж, заснемане на кратък документален филм и създаване на комикс. Обученията бяха допълнени и от две видео-конферетни лекции на изследователи и учени от Франция. Общата тема на заниманията бе „паметта за евреите на Балканите“. Статиите и репортажите на младите журналисти са публикувани на сайта на Le Courrier des Balkans и ще бъдат широко разпространени в страните, членки на Международната организация на Франкофонията.
Ръководители на проекта от българска страна бяха Ангел Вихрийски, учител по история в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и Вяра Любенова, главен учител по френски език в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и председател на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България.     

Още

Projet « La Mémoire des Juifs des Balkans »

Le projet « La Mémoire des Balkans » fait partie d’un programme européen pluridisciplinaire et transfrontalier qui le travail sur la mémoire historique régionale et l’éducation aux médias. Il visait les jeunes des classes bilingues francophones dans trois des pays de la région – Bulgarie, Macédoine du Nord et Serbie.
En partenariat avec l’OIF, des formateurs du site Le Courrier des Balkans ont animé une série d’ateliers à distance en français auxquels ont participé huit jeunes filles des classes de 10ème et de 11ème du lycée « Alphonse de Lamartine » de Sofia. Ces formations visaient l’initiation à l’écriture journalistique, au reportage vidéo, au tournage d’un micro documentaire et à la création d’une bande dessinée. Les ateliers de formation étaient complétés par deux conférences de chercheurs et de scientifiques de France. Les productions finales du projet sont publiées sur le site du Courrier des Balkans et seront diffusées dans les pays membres de l’OIF.
La partie qui concernait la participation de la Bulgarie au projet a été réalisée avec le soutien de l’Association des professeurs de et en français en Bulgarie.

Още

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден
Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ участва в проект на МОН BG05М2ОП001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През изминалата учебна година по дейност 2 към проекта: Доставка, монтаж, поддръжка и гаранционно обслужване на идентификационно оборудване сме получили и използваме в учебните часове интерактивен дисплей VESTEL.

Извънкласната дейност – реална и достъпна

На 04.11.2019 г. ученици от клубовете за извънкласна дейност по „Екскурзоводство“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология, екология и здраве“  и ръководители по проекта проведоха реална извънкласна дейност в старинен Пловдив – интригуващ, не само със своето културно наследство, но и с постиженията в областта на науката и технологиите.

Учениците от клуба по „Екскурзоводство“ не само посетиха значими исторически и културни обекти на града, но работиха и върху предварително изготвени работни карти, развиващи техните познавателни, организационни и презентационни умения необходими в работата на екскурзовода.

Учениците от клубовете по „Химия и опазване на околната среда“ и „Биология, екология и здраве“  посетиха Университета по хранителни технологии. В срещите с преподавателите – доц. Спасов, доц. Попова, гл. ас. Ангелова и научни ръководители на лаборатории по производство на млечни продукти, винарство и пивоварство, биотехнлогии учениците се запознаха с реалните условия на обучение  в тези области и се убедиха в значимостта на тяхното практическо приложение.

В лабораторията по биохимия учениците имаха шанса да се запознаят с изследователската дейност на специализант от Франция, който е част от изследователски екип, проучващ приложението на хитиназата в различни области, като я извлича от ларви на насекоми.

В Института по молекулярна биология и биотехнологии учениците от клуба по „Биология, екология и здраве“  се срещнаха с екипа на доц. М. Георгиев, работещ по един от най-големите научни проекти – Изграждане на център за растителна системна биология и биотехнологии. В лабораториите те видяха приложението на съвременни изследователски методи и технологии, като клетъчни и тъканни култури, откриха значимостта на последни биотехнологични открития, едни от които са извличането на биологично активни вещества от растителни видове в България и използването им в борбата с ракови заболявания, затлъстяването, други. Екипът от млади учени, показа на учениците, че науката може да бъде и добро място развитие и просперитет в нашата страна.

Всички участници в клубовете по извънкласни дейности са още по-убедени, че провеждането им в практически условия прави знанията много по-достъпни, провокиращи, дълготрайни, формира ефективна мотивация за бъдеща реализация.

Френската гимназия – домакин на дейности по проекта „Образование за медийна грамотност в цифрова среда“ по програма Еразъм+

На 04 октомври 2019 г. 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ беше домакин на част от дейностите по проекта „Education for Media Literacy in Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифрова среда“, финансиран по програмата Еразъм+. Срещата бе открита от г-жа Емилия Богданова, директора на гимназията, която поздрави гостите и изрази възхищението си от тяхната гражданска отговорност и умение да дискутират задълбочено по толкова сериозни теми.

В обучението на тема „Критическо мислене и медийна грамотност“, което се проведе в София в периода 30 септември 6 октомври 2019 г., участваха по четирима ученици от Литва, Северна Македония и България. В квотата от българска страна взеха участие Траяна Христова от ХІ В клас и Винсент Харолд Мархевка от ХІ Б клас.

Участниците в обучението, заедно с домакините от 9. Френска гимназия – Сава Терзийски, Ален Дечев, Калоян Казаков и Симон Борисов от ХІ А клас, Гергана Йорданова, Калина Михайловска, Катрин Цолова, Мариян Христов, Калоян Благов и Събина Василева от ХІ Б, Александър Владимиров, Стефана Стефанова, Елица Величкова и Александра Радева от ХІ В, дискутираха на темите: „Демокрация и плурализъм“ и „Ролята на ученическата общност в развитието на мултикултурното общество и насърчаването на европейските ценности“. Любезните домакини представиха на връстниците си училищната база и особено „Коридорите и фоайетата на Френската“ – кътовете за споделено общуване и учене, които са плод от реализираните идеи на ученическата визия за неформално общуване в училище.

Участниците в проекта направиха кратки интервюта с учениците-домакини, които ще бъдат разпространени в интернет-платформите на партньорите по проекта.

Семинар по възрожденска литература в 9. ФEГ

На 26.06.2019 г. в литературния кабинет Константин Константинов в 9. ФЕГ Алфонс дьо Ламартин се проведе обучителен семинар за ученици, воден от др Владимир Игнатов. Темата на събитието бе Жанрът на диалога в българската възрожденска литература. Произход, значение, теми, представители.

В лекционното изложение бяха засегнати редица поетологични и идейнотематични акценти, касаещи този все още не твърде системно изследван проблем в родната възрожденистика. Литературноисторическата рамка обхвана времето от 40-те години на XIX в. до Освобождението, като последователно бяха изведени особеностите на жанра на диалога в контекста на оформящата се жанрова система на възрожденската литература, критическата рецепция спрямо него преходна форма към драматургията, самостоятелно присъствие в обсега на публицистиката, литературна/ сценична изява, издържана изцяло в просвещенски дух и др. Бяха посочени и връзките с чуждата литературна традиция антична, гръцка, сръбска, като целта бе да се разшири познавателният хоризонт на учениците с оглед развойните процеси в българската литература на XIX в. и конкретно предвид възможните контакти с други художествени, идейноестетически модели.

Още

Среща на ученици от 12 клас в 9. ФЕГ с представители на БНП „Париба лични финанси“ по проекта „Практични финанси“

На 22 март 2019 г. в кабинет 44 на Френската гимназия се състоя среща между ученици от 12 клас с генералния мениджър на БНП „Париба лични финанси“, г-н Жозе Салойо, и главния счетоводител на банката, г-жа Карабашева. Срещата е част от проекта „Практични финанси“ по образователните програми на Джуниър Ачийвмънт, по който работим в 9. ФЕГ за втора година. Програмата предвижда участието на доброволци от водещи финансови институции, с чиято помощ сложната финансова материя да стане по-достъпна за учениците.

Срещата беше изключително ползотворна, защото нашите доброволци – г-жа Карабашева и г-н Жозе Салойо, направиха всичко необходимо, за да могат учениците да осмислят по-добре сложната банкова материя и да разберат, че служителите на толкова високи постове са обикновени хора, а постигнатите от тях резултати са плод на много труд, упоритост, дисциплина и непрекъснато усъвършенстване. Целта е да формираме у участниците в проекта финансова култура, която да ги направи по-успешни в личен план и в плана на бизнес отношенията им. Всичко, което правим по този проект в пилотната му и реалната фаза, е насочено в тази посока и ни мотивира да продължим да работим и през следващите години.

Изказваме специална благодарност на нашите доброволци от БНП „Париба лични финанси“- г-н Жозе Салойо и г-жа Карабашева. Вярваме, че предстоящата среща с друг представител на банката на 18 април на тема „ Застраховане“ също ще бъде много интересна и ползотворна. Заповядайте, ако вашите интереси са в областта на финансите и управлението на пари!

Усвояването на иновативни методи в преподаването е постоянен процес във ФЕГ

Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ е серозно мотивиран да продължи участието си в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 24.11.2018 година се състоя обучение на 19 педагогически специалисти по Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти“ чрез обучения, които завършват с присъждане на от един квалификационен кредит съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  тематично направление 1 – „Иновативни методи в преподаването“ на тема „Създаване и използване на дигитални учебни ресурси“. То бе организирано с помощта и любезното съдействие на РААБЕ България с лектор проф. Тони Чехларова.

Екипът е избрал и следващи теми за повишаване на квалификацията и ги очаква с интерес.

Проект „Професионална ориентация за учениците“

Интересна инициатива на ученичка от Френската гимназия

В края на учебната 2017-2018 г. по идея и с ръководството на ученичката от Френската гимназия Василена Стоянова от 10 е клас започнаха дейности по проект за професионална ориентация на учениците в 9.ФЕГ. Това е първата инициатива на ученичката от подобен тип, но тя намери сериозни поддръжници като от страна на ръководството на гимназията, така и сред самите ученици, които имат възможността при реализирането на проекта да се срещнат с представители на различни професионални групи и не само да добият представа за съответната професия, но и да получат непосредствени впечатления от нея в разговор с поканените събеседници. Това провокира молбата ни към Василена да представи в първо лице своята инициатива и да разкаже за осъществяването на проекта.

Започнах проекта „Професионална ориентация на учениците“ в края на първия срок на 10-ти клас, защото вярвам, че образованието и информираността на младите хора са от изключително значение за просперитета на една държава. Проучвания показват, че младите хора, които не се обучават в професионални гимназии,  често не знаят към кой професионален сектор да се насочат. Някои от тях не продължават образованието си във висше учебно заведение, а други емигрират, защото не виждат възможност за професионално развитие в България.

Още

Изложба на Клуба по фотография на Френската гимназия

От 16 до 30 април 2018 г. в Дома на киното бе експозирана найголямата фотографска изложба, която нашите талантливи ученици осъществиха през тази учебна година. Тя беше представителна изява на Клуба по фотография към проекта Твоят час в 9.ФЕГ, с ръководител Камелия Маркова. Учениците от клуба се подготвяха за изложбата в продължение на няколко месеца. Обединяваща, макар и не единствена тема в работата им, стана темата за общуването. Представените произведения показаха  различни творчески подходи към нея, а зрителите имаха възможност да открият автори с вече разпознаваем стил.

Откриването беше вълнуващо, съпроводено от музикалното изпълнение на Серафим и Димитърдвама от вече популярната не само във Френската гимназия  група Кортеж.

Участниците в изложбата се радваха на вниманието на многобройната  и благосклонна публика, изпълнила залата, сред която с удоволствие се разпознаваха и лицата на бивши наши ученици.

Поздравления за прекрасните фотографии!

Проект „Твоят час“ – 2017/18

Групи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“
Ръководители на групи

Приложна психология

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Психология на общуването. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Теодора Тодорова

Екскурзоводство 1

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Диана Фиданова

Театрален кръжок на испански език

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Боряна Коджабашева

Занимателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.

Маргарита Иванова

Интересна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.  – 2 групи

Петранка Димитрова

Състезателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Снежанка Димова

Френска литература

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Елиза Николова

Коментарно четене на текст и творческо писане

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Мариана Бакърджиева

Химия и ООС

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Химия и опазване на околната среда. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Гергана Кръстева

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 15.9.2017 г. до 15.7.2018 г.

Ваня Ботева

Латински език

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 9.10.2017 г. до 29.6.2018 г. – 2 групи

Димитър Драгнев

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 1.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Любомир Златков