Съобщения

Нов живот за коридорите на ФЕГ

Преди няколко месеца група ученици от нашата гимназия започнаха проект, който цели обновяване на коридорите на ФЕГ. За да бъде популяризиран проекта, през месец октомври беше направен примерен кът на третият етаж на гимназията, който да показва на всички как могат да изглеждат всички коридори. Освен това на 27.10.16 г. се организира базар с благотворителна цел за набиране на финансиране. Приканваме всички, които харесват идеята да подкрепят проекта като дарят средства за неговото реализиране.

За да научите повече, посете фейсбук страницата: „Нов живот за коридорите на ФЕГ“ или пишете на koridori.feg@gmail.com.

 

Стипендии за учебната 2016/2017 година

Уважаеми ученици,

Комисията за стипендии в 9. ФЕГ ви напомня, че срокът за подаване на заявления-декларации за стипендии за 2016-2017 учебната година е от 15 до 30 септември.

След крайния срок комисията няма да приема и обработва заявления-декларации.

Формуляри може да изтеглите от сайта на гимназията. Преди попълването им се запознайте с вътрешните правила за стипендия, публикувани тук.

Препоръчани учебници за уч. 2016/2017 год.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017

За пропускателния режим в 9-та Френска езикова гимназия

Ръководството и училищното настоятелство на 9. ФЕГ се обръщат към всички ученици на гимназията (настоящи и завършили), колеги и родители с уверението, че целта на новия пропускателен режим е да се гарантира по-висока сигурност за учениците и учителския колектив. Предложените варианти за използване на различни видове карти имат една единствена цел – децата и техните родители да имат свободата да избират между повече възможности.

Основният вариант, който се предлага, е учениците да влизат в гимназията с магнитни карти, издавани от училището, които ще са безплатни. 

Ръководството и училищното настоятелство на 9. ФЕГ все още  уточняват окончателния вариант, при който от началото на новата учебна година ще бъде въведен новият контролно-пропускателен режим.

Ръководството и училищното настоятелство на 9. ФЕГ благодарят на всички, които се включиха в дискусията.

Моля, изпращайте Вашите мнения и предложения във връзка с въвеждането на новия контролно-пропускателен режим в 9. ФЕГ  на ел. адрес lycee@feg.bg

На вниманието на учениците и учителите във ФЕГ

Разполагаме с информация, че на ел. пощи на акаунти с домейна на Френската гимназия feg.bg се изпращат злонамерени писма със заблуждаващи текстове. Освен придобилите лоша известност електронни писма от непознати податели насочващи към файлове и линкове в незнайни или съмнителни сайтове, се появяват и писма с означения на администратори (admin), в които се настоява за извършване на  преригистрация поради промяна на сървъри или други фиктивни обяснения. Целта е да се въведат лични данни, които да бъдат използвани по злосторен начин. Подобен род обръщения трябва да бъдат премахвани от директориите за входящи и изтрити писма, като не се отварят отбелязаните линкове и адреси. Прилаганият във Френската гимназия административен ел. адрес е admin@feg.bg . Опити за наподобявания са измама.

При необходимост можете да се обръщате за съдействие в съответствие с установения ред в гимназията.

Всички притежатели на акаунти с гимназиалния домейн могат да бъдат спокойни, че ел. пощи и другите приложения са защитени. При предположение за евентуално узнаване на личната парола би било добре да се осъществи своевременна промяна.

Възможности за езикова квалификация и образование

Отворени консултации на тема: „Твоето образование в чужбина”

Две номинации на учител от 9.Френска езикова гимназия

Г-жа София Тодорова, учител по БЕЛ в 9.ФЕГ, е номинирана за наградата на световния конкурс Global Theacher Prize на фондацията „Варки”. Предложението е направено от нейна бивша ученичка, завършила Френската гимназия и придобила две дипломи за висше образование в различни специалности. Фондацията е одобрила кандидатурата на г-жа С. Тодорова след кандидатстването ѝ по документи и интервю по регламент, в което тя е представила иновативни практики на преподаване, споделила е тревогата си от свръхбюрократизирането при управлението на образователната система, изказала е идеи за необходимостта от децентрализация и свободни програми, създавани по инициативата и на учители. Наградата на фондацията София Тодорова би инвестирала в учебен център по изкуства – литература, музика, изобразително изкуство, театър, кино – и във фондация за подпомагане на пенсионирани учители. Изборът на победителя в международния конкурс ще бъде оповестен през януари 2016.
Разказ на г-жа С.Тодорова е номиниран за публикуване в предстоящия сборник на Националния конкурс за учители творци, който ще бъде издаден в края на октомври.

МОЕТО ЛЮБИМО МЯСТО В СЪРЦЕТО НА СОФИЯ

Учениците от 9-ти до 12-ти клас могат да участват в конкурса „Моето любимо място в сърцето на София”, като заснемат с телефон или таблет любимите си места в район „Средец“. Това предвижда проектът „Моето любимо място в София“, ръководен от „Център за развитие на медиите“ в партньорство с район „Средец“ и Българска национална телевизия.

Информация за територията, на която трябва да бъдат заснети клиповете – линк към картата на район „Средец“:

http://sredec-sofia.org/bg/topic/20/karta-na-rayona

Линк към клип с Прея във връзка с проекта

http://vbox7.com/play:c1b87089be

ОПРЕДЕЛЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 година

Преглед на определените учебници за учебната 2015-2016 година

Възможност за инсталиране на MS Office2013ProPlus

На притежателите на лични акаунти в Office365 с домейн feg.bg, се предоставят безвъзмездно до пет възможности за инсталиране на MS Office2013ProPlus. Даденият шанс за официален достъп до компютърни ресурси, спомага свързването на съвременното обучение с новите технологии. Влизането в процедурата по конфигуриране на софтуера, се осъществява през личните акаунти.

На вниманието на учениците от 11 клас

Предстои провеждане на езиков реципрочен обмен с гимназия Виктор Юго – Марсилия, Франция.

Общата продължителност на обмена е два месеца.

Период на провеждане на програмата: месец февруари и месец май 2015 год.

Начин на провеждане: През месец февруари 2015 год. трима ученика от гимназия Виктор Юго – Марсилия, Франция ще учат в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и ще бъдат настанени в семейство на ученик от 9ФЕГ. През месец май 2015 год. трима ученика от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ ще учат в гимназия Виктор Юго – Марсилия, Франция и ще бъдат настанени в приемно семейство.

Целта на езиковия обмен е да позволи на гимназисти да опознаят образователната система на училището партньор, както и нова култура по-време на престоя си в страната и приемното семейство.

Финансиране на обмена: транспортните разходи са за собствена сметка. Разноските по време на престоя се поемат от приемното семейство.

Срок за заявка : до 15 декември 2014 год.

Изисквания за кандидатстване за езиковия обмен:

1. Много добро ниво / В1/ на френски език.

2. Среден успех от предходната учебна година-най-малко мн. добър 5

3. Участие в извънкласни форми на обучение и проекти, организирани от 9 ФЕГ„ Алфонс дьо Ламартин “.

4. Готовност на семейството да поеме на френския ученик всички разноски по едномесечния му престой в България.

На вниманието на учениците от 10 клас!

Предварително кандидатстване за програма Ронсар на Френския институт в България.

Програмата Ронсар е езиков реципрочен обмен с обща продължителност два месеца.

Период на провеждане на програмата: месец май 2015 год.

Начин на провеждане: През месец май 2015 год. двама ученика от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ ще учат във Франция, а през месец юни 2015 год. двама ученика от Франция ще учат в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Целта на програмата Ронсар е да позволи на гимназисти да опознаят образователната система на училището партньор, както инова култура по-време на престоя си в страната и приемното семейство.

Финансиране на програмата Ронсар:транспортните разходи са за собствена сметка.

Разноските по време на престоя се поемат от приемното семейство.

Срок за подаване на документи : до 30 ноември 2014 год. в канцеларията на 9 ФЕГ.

Събеседване с кандидатите :до 17 декември 2014 год.

Необходими документи :

1/ Попълнен и разпечатан формуляр за кандидатстване.

2/ Мотивационно писмо на френски език

Изисквания за кандидатстване за езиковия обмен:

1.Много добро ниво / В1/ на френски език.

2.Среден успех от предходната учебна година-най-малко мн.добър 5

3.Участие в извънкласни форми на обучение и проекти, организирани от 9 ФЕГ„Алфонс дьо Ламартин“.

4.Готовност на семейството да поеме на френския ученик всички разноски по едномесечния му престой в България.

 

Формуляр за кандидатстване

Страница 1 от 212