15.09.2015 г. във Френската гимназия

В навечерието на своята бъдеща юбилейна 55-годишнина 9. ФЕГ посрещна началото на учебната 2015-2016 г. с много слънчево, изпълнено с радостни емоции настроение.

Тържественото откриване на новата учебна година започна традиционно в двора на гимназията, където се бяха събрали настоящи и бивши учители и ученици, родители и гости.

С нас бяха и г-н Лоран Атал – attaché de coopération educative, Георги Нешев – зам. кмет на район“Средец“, Николай Гълъбов –председател на Училищното настоятелство, г-н Сава Бобчев –заместник председател на Училищно настоятелство, Председателят на Френската Търговска камара – Стефан Дюлае, бивши учители и ученици.

След посрещането на знамето на 9. ФЕГ и химните на Република България и на Обединена Европа празнично слово произнесе Директорът на гимназията – г-жа Емилия Богданова. Тя пожела на учениците, родителите и учителите една успешна и креативна нова учебна година в любимото училище. Бяха прочетени поздравителните адреси от г-жа Милена Дамянова – Председател на комисията по образованието и науката в 43-тото Народно събрание на Република България, и на г-жа Вергиния Стоянова – кмет на район“Средец“ – Столична община.

Водещите на тържеството – Мила и Соня от 12 Б и 12 Г клас обявиха музикалните поздрави, които бяха изпълнени от Венци от 9 А и Карина от 9 Ж. Към тях с малък театрален етюд, представящ училищния живот във Френската, се присъединиха Цвети, Ачо и Камен от 11 Д клас, Сашо от 12 Б.

Нов вълнуващ момент през този ден бяха малките посвещения, които представители на 12-те класове отправиха към осмокласниците, символично представени от учениците с най-висок приемен бал за всяка паралелка от 8 клас. Боряна Гълъбова от 12 А поздрави 8 А в лицето на Мартина Вълкова; Александър Хурмузов от 12 Б се обърна към Полина-Калина Брогле от 8 Б; Лилия Василева от 12 Е поздрави новата паралелка с профил „Химия и биология” – 8 В, подарявайки вече традиционния за този ден плюшен заек на Моника Александрова; Ясен Бухлев от 12 Г поздрави Кристина Сакуловска от хуманитарния 8 Г; Валерия Колева от 12 Д отправи приветствие към Виктория Цветкова от 8 Д, която е и с най-висок приемен бал тази година във Френската гимназия; Пламена Кацарова от 12 В се обърна към Стефани Костова и Цветелина Дескова от 8 Е, който е настоящият профил „География и математика”; представителят на Ученическия съвет и ученик от 12 Ж клас Георги Буров поздрави Сияна Василева от 8 Ж.

Празникът приключи с малка музикална импровизация на ученици от осмите класове, посетили преди дни т. нар. Заешко училище на Френската гимназия. Водени от своите учители те изпяха първия си рефрен на френски език и така, още преди да прекрачат прага на гимназията, станаха част от нейната франкофонска традиция и дух.

9. ФЕГ

Информационната среда във Френската гимназия

Наближава краят на учебната 2014/2015 година. Имаме основания да разменим мисли и за динамичната съвкупност от информационно-комуникационните характеристики и условия във ФЕГ. Свързващата съставка в тази съвкупност са нашите ученици – едновременно като обект и субект при изразяваната и приеманата информация и трансформирането ѝ в знание.

Във Френската гимназия сме изправени пред предизвикателството да съчетаваме традиционното с новото – да експериментираме, да бъдем иновативни и да отговаряме на потребностите на новото поколение обучаващи се. Няколкогодишните усилия на екипа на гимназията в тази насока спомогнаха за изграждането на вътрешна ИТ инфраструктура, като внедряването на нови поколения компютърни системи и таблети е само част от нея. Включват се и модернизация на интернет-мрежата, централизирани уеб-пространства за данни, изграждане на електронни уроци, прилагане на мултимедийни пособия, обслужващи учебните кабинети.

На 5-ти юни г-жа Маргарита Топлийска проведе с 11Б клас открит урок на тема: „Когато речниците се подмладяват“. Урокът бе пример за влиянието на интерактивното обучение по чужд език върху информационно-комуникативната компетентност на учениците. Ползването на ресурсите на образователната платформа на франкофонската TV5 Monde се постигна благодарение на приложението OneNoteClassRoom, част от внедрената в 9-та ФЕГ платформа MS Office 365. В този клас са предоставени индивидуални таблети за учениците от мрежата Teacher.bg, която е близък партньор на гимназията. Това спомогна темата на дискусията да бъде въведена с репортаж от седмичното информационно предаване „7 дни на планетата Земя” на TV5 Monde (за някои думи и изрази, които ще влязат в най-престижните френски тълковни речници през 2016 година, и за проследяването на реакцията на хората от различни поколения).

Правейки кратка ретроспекция на моменти от ежедневието в последно време, които са свързани с информационната гимназиална среда, ще отбележим работната среща с г-н Роберто Джераси и с г-н Еял Натан, съветници на Министъра на образованието и науката. В неформална атмосфера бе представена действащата система за електронно обучение в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. В разговора бяха засегнати нормативната база, цифровото учебно съдържание и ИКТ-компетенциите като елементи от Националната стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието за периода 2014-2020 г.

Много полезна част от гимназиалния живот през май и юни бяха срещите с представители на проекта „Бъдещето е код“, в който са включени нашите деветокласници. Проектът се осъществява в партньорство с Дигиталната национална коалиция и посланика на Europe Code Week за България, както и със съдействието на МОН. На 4-ти юни, в качеството си на лектор по програмата на проекта пред учениците се представи г-н Петър Иванов – изпълнителен директор на Майкрософт-България. Като възпитаник на езикова гимназия, г-н Иванов насърчи учениците да изучават чужди езици и по-специално френския, тъй като езиковата култура е основна необходимост за постигане на цели в съвременния свят. Беше отбелязано, че се наблюдава нарастване на безработицата сред младежта в България и същевременно – увеличаване на незаетите работни места в ИТ-сектора, като за Европа вакантните позиции са 700 хиляди. Основна тема на презентацията бяха „облачните услуги“ и техните все по-обширни възможности и масово приложение. Разбира се, беше спомената и платформата Office365, в която всички потребители с домейн feg.bg имат самостоятелни пространства и се използват разнообразни способи за лични занимания и учебна работа.

Срещата предизвика оправдан интерес сред присъстващите ученици. Те бяха впечатлени, че представител на една от най-реномираните световни корпорации е сред тях и непринудено разказа за тенденциите в ИТ. Диалогът от породените въпроси и изразените отговори сигурно ще остави траен спомен и по-голям интерес към глъбините на създаването на технологиите.

По проекта „Бъдещето е код“ се състояха и други срещи – с г-н Божидар Божинов – софтуерен инженер, работещ за Tom Tom, и г-н Александър Георгиев – мениджър продажби в IТ-Instructor Ltd. Те споделиха как са избрали своите поприща и разкриха възможности за професионална реализация в различните насоки на ИКТ и на новата икономическа среда.

Стремежът е във ФЕГ да се достигне висока степен на дигитални умения на учениците. Включват се нови възможности за полезни взаимодействия с други училища в страната и чужбина и за партниране с ИТ-бизнеса и с неправителствени организации с насока да се прилагат съвременни методи в изпълняването на учебните програми и извън тях. С постоянното и ценно съдействие на Майкрософт учениците и учителският екип разполагат със съвременен софтуер и възможности за комплексното му приложение. Успешното партниране с VivaCom способства за пилотното предоставяне за ФЕГ на високоскоростен оптичен и симетричен интернет. Единството в учебно-възпитателните ни дела с Училищното настоятелство и специално в осъвременяването и издигането на равнището на учебната работа е особено полезно.

Без да се приемат безусловно възможностите, които новите технологии предлагат, можем да изразим предположение, че електронните системи в учебната работа във Френската гимназия ще продължават да се утвърждават. Натрупваната нова информационно-комуникационна култура ще влияе върху пътищата, по които ще се развива 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ занапред.

Тук можете да видите наш кратък филм за информационната среда във ФЕГ

Сътрудничеството на г-ца Анна Фалур

Ежегодно в 9-та Френска езикова гимназия, сред учителския екип, сътрудничи и преподавател от Франция. През настоящата година г-ца Анна Фалур допринасяше за проникновеното изучаване на френския език.

Срещите с нея в класните стаи и в различни изяви, позволи на учениците да разменят мнения и да развиват комуникативните си умения на френски език. Бяха организирани поредица от уъркшопове на френски език по проекта Coloured glasses.

Pour clore cette année d’enseignement au sein du Lycée Alphonse de Lamartine, l’association YFU a été invitée à réaliser des ateliers de sensibilisation à la discrimination. Pour cela Anne Beaumont, volontaire française auprès de cette associationa proposé aux élèves de 10ème divers exercices ayant pour objectif de se mettre à la place des personnes le plus souvent discriminées dans la société. Ces ateliers ont donné l’occasion aux élèves de s’exprimer en français sur ces sujets.

През Месеца на франкофонията г-ца Фалур подпомагаше изявите на нашия отбор в състезанието „Предизвикателство да четем“ (Défi lecture).

Пожелаваме щастие и по-нататъшни успехи на г-ца Анна Фалур, да допринася за взаиморазбирането и сътрудничеството и да се чувства винаги добре дошла сред нас. Виж още …

Честит празник на Славянската писменост и култура

Скъпи колеги, ученици и родители!

Честит празник на Славянската писменост и култура!

Нашият български празник, който всяка година ни напомня, че знанието и духът са движещите сили на живота ни, изгражда нашето минало и нашето бъдеще.

Различни са житейските поприща, които събират усилията на всички ни за запазването на българщината в душите ни, за съхраняването на любопитството към неизвестното, за утоляването на жаждата за знания. Учителят е онзи будител, който е призван да зове към духовност и морал.

Светият празник на писмеността ни напомня значението на всички наши усилия за развитието на културата и духовността, дава ни възможност за равносметка и по-уверен поглед към предизвикателствата на нашето време.

Честит празник!

С пожелание за духовни сили и оптимизъм!

9.ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“ носител на LabelFrancEducation – звание за гимназиите с най-високо ниво на преподаване на френски език в България

Стартирало през 2012 г., LabelFrancÉducation е звание, давано на училища извън Франция, които осигуряват високо качество на обучението по и на френски език и участват в разпространяването на влиянието на френския език и култури, като част от националното си образование. Признават се и се ценят усилията на учебните заведения, които предлагат на своите ученици интензивно изучаване на езика и преподаване на предмети на френски език, което им дава възможност да открият многообразието на езика и на възможностите за неговото използване.

Отличените гимназии са 9.Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София, IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ във Варна, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора и Гимназията за изучаване на романски езици „Г.С.Раковски“ в Бургас. Тези четири престижни институции сега са част от световната мрежа на училищата с това звание, които са общо 56 .

На 18.03.2015 год. Негово превъзходителство г-н Ксавие Лапер дьо Кабан- посланик на Република Франция откри поставения почетен знак на сградата на гимназията.

Le LabelFrancEducation est accordé aux établissements scolaires étrangers qui offrent à leurs élèves un enseignement renforcé de la langue française et leur permettent de découvrir d’autres disciplines dans cette langue.

Cette marque de qualité est décernée par le Ministère français des Affaires étrangères après avis du ministère de l’Education nationale, de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger et de la Mission laïque française.

Le 18 mars 2015 le lycée Alphonse de Lamartine a obtenu ce précieux label qui nous permettra de promouvoir notre image d’excellence auprès des élèves et de leurs parents.

Le lycée Lamartine fait désormais partie du réseau mondial des 56 lycées labélisés.

МЕСЕЦ НА ФРАНКОФОНИЯТА ВЪВ ФРЕНСКАТА ГИМНАЗИЯ

Дните през м. март са обявени за дни на френския език и на франкофонията, а 20 март е оповестен за Международен ден на франкофонията.

От 1993 г. България е част от франкофонското семейство, което наброява повече от 50 държави със статут на пълноправни членове, също така и немалко страни със статути на асоциирани и на наблюдатели, от петте континента на света. В случая ролята на френския език не се свежда просто до средство за общуване, а е по-скоро носител на ценностна система, основаваща се на демократични принципи в защита на мира, правата на човека и културното многообразие.

Тази година честването на франкофонията за 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и още три български престижни гимназии, бе под знака на удостояването със звание, уверяващо осигуряване на високо качество на обучението по и на френски език и допринасяне за взаимодействието между европейските култури.

В програмата от изяви на ученици от Френската гимназия бяха включени концерти, театрални постановки, конкурси, лекции и рецитали.

· От 20 февруари до 17 април се проведе традиционния конкурс по превод, в който тази година участваха 310 ученика от 22 гимназии с интензивно преподаване на френски език. И младите преводачи от 9. ФЕГ се пренесоха в 3098 година, за да преведат три откъса от все още неиздадената книга на Клер Юбак „Машина за забрава на времето“.

· Тазгодишното издание на маратона по творческо писане (Marathon d’écriture), организиран в България от Асоциацията на преподавателите по/на френски език (АПФБ) съвместно с Френския институт, включи рекорден брой участници от цялата страна – 109 екипа.

Избраните десет думи-чуждици, които френският език гостоприемно е приел, бяха покана за пътешествие. Тази покана-предизвикателство приеха и участниците от 9. ФЕГ (10, 11 и 12 клас), с което силно затрудниха журито.

На националния кръг бяха наградени ученици от 9 ФЕГ:

Първа награда в категория „проза“:

Ивелина Петрова, Росица Кирова и Георги Божинов (12 клас) за „Voyage de la conscience“

Втора награда в категория „проза“:

Лидия Захариева, Пламена Кацарова, Симеон Джамбов и Тереза Йотова (11 клас) за „Le chemin vers l’ailleurs“

Четвърто място и награда за оригиналност в категория „проза“:

Камелия Димитрова, Лилия Христова и Райна Божкова (11 клас) за „L’ailleurs“

Поощрителна награда в категория „поезия“:

Константин Николов, Любомир Доков и Симеон Петров за „La vérité de l’autre côté“

· В конкурса по франкофонска диктовка, организиран от Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO), Френският институт и франкофонския център към СУ „Свети Климент Охридски“, Светла Стоянова и Симеон Джамбов от 11 клас се състезаваха със студентите на ниво В2- стихотворение от Еме Сезар. Поздравления за Симеон Джамбов, който се класира на 4-то място и бе отличен с грамота.

· На 16 март 2015 год., десетокласници и хорът на Френската гимназия участваха в официалното отриване на Седмицата на франкофонията в България във Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO) в присъствието на г-жа Катя Тодорова, зам.-министър на външните работи, на извънредния и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България г-жа Латифа Ахарбаш и представители на дипломатически мисии.

След официалното откриване се проведе междукултурна среща на тема „Франкофонията на петте континента“, по време на която присъстващите се запознаха чрез музика, песни и гастрономически специалитети с културното и езиково многообразие на страните във франкофонското пространство (Мароко, Мадагаскар, Канада-Квебек и т.н.)

· Във връзка с конкурса “Предизвикателство да четем” и конкурса по превод, ученици от 9 и 10 и 11 клас се срещнаха с писателките Клер Юбак и Анаис Сотие във Френския институт. За едни това бе повод да опознаят авторите на книгите, които са прочели и да получат автограф, за други да си изяснят някои неясни пасажи като при превода… А тези, които все още не познаваха френските писателки си тръгнаха с желание да прочетат книгите им.

· И тази година, 9 ФЕГ взе участие в оспорваното състезание „ Предизвикателство да четем“ (Défi lecture). Нашият отбор бе от Далия Георгиева, Дариана Атанасова, Савина Николова и Томина-Стефани Павлова от десети клас.

· По случай Международния ден на Франкофонията, група от най-изявените ученици от 11 и 12 клас, бяха поканени в Народното събрание, за да участват в международна конференция „Култура, иновации, развитие. Франкофонски практики“, организирана в партньорство с Министерството на външните работи, Групата на франкофонските посланици в София, Френският институт в България, Българската секция на Асоциацията на носителите на френския Орден на Академичните палми и Българската секция на Съюза на франкофонската преса.

· В тазгодишното издание на Франкофонското рали, осмокласниците от 9. ФЕГ участваха с четири отбора, три от които се класираха на първо, второ и трето място.

· За втора поредна година, учениците от Френската гимназия участваха в театралния проект “Вавилонски театър”, съвместно с френското училище “Виктор Юго”. Театралните постановки се изпълняват на български, френски и английски език. Поздравления за нашите деветокласници, които представиха пиесата „Семейство Безвъздух или история, която завърша без въздух“, част от спектакъла „Четирите елемента“, в залата на Френския институт в София и на Франкофонския фестивал в Стара Загора.

Благотворителна кампания за Петър Георгиев Ведричков

Уважаеми съученици, учители и родители,

Изминаха почти пет години през които сме ученици в 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Многобройните наши учебни часове, срещите и дискусиите в които участвахме, ни помогнаха да разберем по-добре предизвикателствата на бъдещето пред които сме изправени и очакванията от нас.

Ние, учениците от 12”е“ клас и целият випуск 12-ти клас, решихме да организираме благотворителна кампания през абитуриентската си година в гимназията и да дарим надежда за пълностен живот на едно дете. Нашата инициатива се състои в подпомагането на 13-годишния Петър Георгиев Ведричков, който страда от мускулна дистрофия. Желанието ни е да съберем средства за закупуването на вертикализатор, апарат, който ще даде възможността на Пепи отново да се изправя. Приканваме всички вас да отворите сърцата си и да бъдете съпричастни с нашата кауза. Нека в деня на изпращането на 12-ти клас във ФЕГ, заедно носим тениски с изображение за мускулната дистрофия. Апелираме да обединим усилията си и да покажем, че можем да помогнем, когато е необходимо!

В приложената презентация показваме същината на нашето начинание.

Трагедия в редакцията на седмичника „Шарли Ебдо“

Всички учители, служители и ученици на 9. ФЕГ сме съпричастни към голямата трагедия в редакцията на седмичника „Шарли Ебдо“! Потресени сме от варварския акт срещу всички свободомислещи хора в Париж и по целия свят!

В този тежък за Франция час бихме искали да изразим нашите най-искрени съболезнования към пострадалите, близките и роднините на загиналите.

Заявяваме нашата увереност, че въпреки този жесток удар, ще продължим заедно да отстояваме общочовешките ценности!

Au nom de tous les professeurs, élèves et employés du Lycée Alphonse de Lamartine, nous exprimons notre solidarité avec les victimes de la rédaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, avec leurs familles et proches. Nous sommes bouleversés par cette tragédie, par cet acte de barbarisme contre tous les gens à esprit libre à Paris et dans le monde entier. Nous sommes convaincus que malgré ce coup cruel, nous allons continuer à lutter ensemble pour la défense des valeurs humaines.

feg.bg – използване на облачна технология

На 6 ноември 2014 г., в София Хотел Балкан се състоя десетото юбилейно издание на Национална конференция по е-образование. Конференцията се организира от ICT Медия, съвместно с Българската асоциация по информационни технологии, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и съдействието на Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите. Тя се провежда традиционно в началото на учебната година и събира на едно място представители на средните и висшите училища с бизнеса и медиите.

При откриването на конференцията, заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева отбеляза, че днес образователните институции са изправени пред предизвикателството да съчетават умело традиционното с новото, да експериментират и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на новото поколение учащи се.

Конференцията бе организирана в три сесии с различни теми.

В сесия 2.1.„ИКТ за управление на училищните процеси и технологичните възможности за преподаване на учебния материал”, уводната тема бе „Светът на гимназията в облака на Office365 – неограничени възможности за общуване между учители, ученици и родители“. Тя бе представена от Емилия Богданова-Иванова директор на 9-та ФЕГ и Иван Гьонов – старши учител по информатика и ИТ. В презентацията бяха описани и изобразени резултатите от изграденият и утвърждаващ се гимназиален бранд. Изясни се, че на практика това означава акцентиране на силните страни на Френската гимназия от гледна точка на институциалната ѝ дейност, организацията на работа вътре в нея и възможностите за обучение, които предлага. Бяха очертани атрибутите на бранда – име, домейн, потребителски ИД за Office356 за всеки ученик и учител, онлайн комуникация в облачна среда.

След приключване на конференцията, на основата на получените отзиви, бе отбелязано професионалното изложение на презентацията и приноса ѝ сред ключовите фактори за позитивните отзиви от цялата изява.

Усилията на екипа на 9-та ФЕГ, съвместно с родителите и сподвижниците на гимназията, ще продължават да са насочени към разкриването на нови възможности в учебната работа с използване на съвременни технологии, следвайки Стратегията на МОН за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.).

Нашият патрон

За пореден път, през дните на октомврийската седмица вместваща 21-ви – рождената дата на Алфонс дьо Ламартин, учениците от Френската езикова гимназия посетиха забележителни места в страната, свързани с патрона на училището.

Във Ветрен, гимназистите се поклониха пред плочата с надпис “Вечна признателност към Ламартин”. На това място, преди 181 години, видният френски поет и политик, бил очарован от гостоприемството и жертвоготовността на ветренци, които му помогнали да се спаси след настигнала го болест.

В старинната част на Пловдив, учениците затаиха дъх пред дома, в който през 1833 год. е бил отседнал Ламартин. Признанието към литературното наследство, превръща паметното място за дълги години в творчески дом на българските писатели. Възпитаниците на ФЕГ сякаш дочуха шепота на поета П. Дойнов за дома наречен на Ламартин –

Тук се омесват стари гласове,

тук всеки българин е чужденец старинен:

Ламар запива с призрака Вен Тин

и двамата сдвояват се във Ламартин …

 

Покана за изложба

В контекста на дейностите в подкрепа на кандидатурата на град София за Европейска столица на културата Столична община представи в началото на годината проект, с който ще кандидатства по фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ за разширение на 9-та Френска гимназия с физкултурен салон и класни стаи.

Тази прекрасна инициатива, водена от девиза „Сподели София!“, провокира активността на повече от 120 студенти от факултета по архитектура, катедра „Обществени сгради“ към УАСГ. Ръководени от своя преподавател проф. Бойко Кадинов, младите творци, някои от които са бивши възпитаници на 9. ФЕГ, решиха да споделят мечтата на поколения нейни ученици, учители и ръководители чрез конкретен принос – разработване и представяне на архитектурни идеи за обновяването ѝ.

В продължение на месеци бъдещите архитекти, вдъхновени от възможността да работят „на терен“, правиха необходимите замервания, развиваха и обсъждаха разнообразни визии и решения за обновения облик на френската гимназия, която е едно от емблематичните за столицата ни училища.

От името на училищното ръководство, управителния съвет на училищното настоятелство на 9. ФЕГ и катедра „Обществени сгради“ към архитектурния факултет към УАСГ имаме удоволствието да ви поканим на изложбата, събрала повече от 100 творения на младите архитекти, които ще бъдат изложени във фоайетата и коридорите на 9. ФЕГ.

Откриването ще се състои на 24 юни 2014 год. от 12.30 ч. в присъствието на видни личности, бивши ученици и приятели на френската. Представително жури ще оцени експонатите, класира и поощри техните автори.

Нека споделим творческия порив на студентите и съживим заедно тази стара мечта за обновяването на нашето училище в една София, която расте, но не старее, и е достоен кандидат за Столица на културата.

Споразумение за сертифициране на билингвалното обучение между МОН и Посолството на Франция в България

На 7-ми април г-жа Атанаска Тенева, зам. министър на образованието и науката на България и г-н Робърт Гийом, директор на Френския институт в България, подписаха Споразумение за сертифициране на билингвалното обучение. 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” е една от гимназиите отбелязани в споразумението.

Образец на заявление за включване в билингвално обучение и сертифициране